aisino航天信息
产品中心
金融产品
贷后监管业务
来源: 青岛航天信息有限公司      发布时间:2017-04-01 14:11:05

                    

                    

产品特点:贷后监管平台运用工商、法院及税务数据为银行提供企业实时的业务运行情况,为银行提前做好风险预警,降低了银行的经营风险、节约了银行的人力成本。